DSQUARED(超A)

7datong

DSQUARED(超A)56

DSquared (D二次方) 是一个性感、浪漫、狂野、让人又爱又恨的意大利品牌;是一对加拿大双胞胎兄弟迪恩·卡登 (Dean Caten) 和丹·卡登 (Dan Caten) 于1995年创立的意大利品牌 (难怪品牌是D的二次方啦!) 至今,越来越吸引年轻人的目光。在意大利提到DSquared,就是代表一种个性与时尚的撞击!!年轻人一旦爱上了DSquared 就不会轻易的改变对该品牌的衷心爱戴!!
申请批量下载
分享

微信扫码

wechat qrcode
其他分享方式
新浪微博
复制链接
大图 详细 缩略

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

6

5

4

3

2

1

19-6

19-5

19-4

19-3

19-2

19-1

DSCN6827

DSCN6823

DSCN6821

DSCN6817

DSCN6814

DSCN6808

DSCN6807

DSCN6803

DSCN6799

DSCN6797

DSCN6981

DSCN6979

DSCN6976

DSCN6970

DSCN6965

DSCN6964

DSCN6961

DSCN6959

DSCN6956

DSCN6952

DSCN6951

DSCN6949

DSCN6942

DSCN6916

DSCN6913

DSCN6910

DSCN6908

DSCN6903

DSCN6901

DSCN6898

DSCN6897

DSCN6892

5-8

5-7

查看原图
分享

微信扫码

wechat qrcode
其他分享方式
新浪微博
复制链接
图片标题:
所属相册:
所属分类:

所属相册

所属分类

详细