Gucci古奇35-44

欧美街拍

Gucci古奇35-449

编码:2800221126💶高版本 【GUCCI 古奇】(情侣款女35-40,男38-44)🍀专柜经典款高帮靴,💪永不下架经典之作,全套独家原版开模,精美的原版鞋楦。鞋面采用原厂进口头层牛皮,牛皮拼高端羊毛内里全套底内,鞋垫与中底全按正品1:1制作,看细节图。绝对好品质,原版1:1秒杀一切仿品。

1543242151914.jpg

1543242152046.jpg

1543242152099.jpg

1543242152165.jpg

1543242152246.jpg

1543242151814.jpg

1543242152436.jpg

1543242152370.jpg

1543242152311.jpg

所属相册

所属分类

详细